Bilgi Güvenliği Politikası

Caner Makina Kalıp kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

Bilgi Güvenliği
  • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
Sorumluluk
  • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlarda araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
Taahhüt ederiz
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağımızı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı;

Taahhüt ederiz